Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 47 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
De heligas och de avlidna rättfärdigas bön om dom och deras fröjd över dess verkställande.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
De heligas och de avlidna rättfärdigas bön om dom och deras fröjd över dess verkställande.
   

På den dagen skola de heligas och rättfärdigas böner och de rättfärdigas blod uppstiga ifrån jorden inför Andarnes Herre.
å den dagen skola de heligas och rättfärdigas böner och de rättfärdigas blod uppstiga ifrån jorden inför Andarnes Herre.    

På den dagen skola de helige, som vistas i himlarne, församlas och med förenad röst bedja, bönfalla, prisa, lofva och välsigna Andarnes Herres namn, i anledning af de rättfärdigas blod, som blifvit utgjutet: att de rättfärdigas bön ej måtte blifva afbruten in för Andarnes Herre; att Han måtte hålla dom öfver dem, och att Hans tålamod ej måtte räcka i evighet.
2. På den dagen skola de helige, som vistas i himlarne, församlas och med förenad röst bedja, bönfalla, prisa, lofva och välsigna Andarnes Herres namn, i anledning af de rättfärdigas blod, som blifvit utgjutet: att de rättfärdigas bön ej måtte blifva afbruten in för Andarnes Herre; att Han måtte hålla dom öfver dem, och att Hans tålamod ej måtte räcka i evighet.    

Vid den tiden såg jag den Gamle af dagar, medan Han satt på sin herrlighets thron, medan lifvets bok var öppnad för Honom och medan alla de allmakter, som voro uppe i himlarne, stodo rundt omkring och inför Honom.
3. Vid den tiden såg jag den Gamle af dagar, medan Han satt på sin herrlighets thron, medan lifvets bok var öppnad för Honom och medan alla de allmakter, som voro uppe i himlarne, stodo rundt omkring och inför Honom.  Upp. 20:11-12
 

Då blefvo de heligas hjertan fulla af glädje, emedan rättfärdighetens fullbordan var kommen. De heligas böner voro hörda och de rättfärdigas blod värderadt af Andarnes Herre.
4. Då blefvo de heligas hjertan fulla af glädje, emedan rättfärdighetens fullbordan var kommen. De heligas böner voro hörda och de rättfärdigas blod värderadt af Andarnes Herre.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
47 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET