Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 48 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. In his presence he existed, and has revealed to the saints and to the righteous the wisdom of the Lord of spirits; for he has preserved the lot of the righteous, because they have hated and rejected this world of iniquity, and have detested all its works and ways, in the name of the Lord of spirits. For in his name shall they be preserved; and his will shall be their life.

Gal. 1:4. 1 John 2:15

And the wisdom of the Lord of the spirits has revealed him to the holy and the just, for he preserves the portion of the just, because they have hated and despised this world of injustice, and have hated all its deeds and ways in the name of the Lord of the spirits; for in his name they will be saved, and he will be the revenger of their lives.

Gal. 1:4. 1 John 2:15

And the wisdom of the Lord of Spirits hath revealed him to the holy and righteous; For he hath preserved the lot of the righteous, Because they have hated and despised this world of unrighteousness, And have hated all its works and ways in the name of the Lord of Spirits: For in his name they are saved, And according to his good pleasure hath it been in regard to their life.

Gal. 1:4. 1 John 2:15

Han var till i Hans närvaro och har för de helige och rättfärdige uppenbarat Andarnes Herres vishet, ty han har förvarat de rättfärdigas lott, emedan de hafva hatat och förkastat denna värld af orättfärdighet och hafva i Andarnes Herres namn afskytt alla deras gerningar och vägar. Ty i Hans namn skola de blifva bevarade, och Hans vilja skall vara deras lif.

Gal. 1:4. 1 Joh. 2:15

Och andarnas Herres vishet har uppenbarat honom för de heliga och rättfärdiga, ty han bevarar de rättfärdigas del, emedan de hafva hatat och försmått denna orättfärdighetens värld och hatat alla dess verk och vägar, i andarnas Herres namn, ty i hans namn varda de frälsta, och han blir deras lifs hämnare.

Gal. 1:4. 1 Joh. 2:15Previous Chapter

Parallel Translations
48 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET