Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 49 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. for potent is he in all the secrets of righteousness. But iniquity passes away like a shadow, and possesses not a fixed station: for the Elect One stands before the Lord of spirits; and his glory is for ever and ever; and his power from generation to generation.

For he is powerful in all the secrets of justice; and injustice, like a shadow, will end, having no stability, because the Chosen One has arisen before the Lord of the spirits and his glory is to all eternity, and his power to all generations.

For he is mighty in all the secrets of righteousness, And unrighteousness shall disappear as a shadow, And have no continuance; Because the Elect One standeth before the Lord of Spirits, And his glory is for ever and ever, And his might unto all generations.

ty Han är mäktig i alla rättfärdighetens hemligheter. Men orättfärdigheten går bort såsom en skugga och äger ingen varaktighet, ty den Ende Utvalde står inför Andarnes Herre, och hans herrlighet varar från evighet till evighet, och hans makt ifrån slägte till slägte.

Ty han är mäktig i alla rättfärdighetens hemligheter, och orättvisan skall försvinna likt en skugga och ej längre äga bestånd emedan den Utvalde är uppstånden inför andarnas Herre och hans härlighet varar från evighet till evighet och hans makt från släkte till släkte.Previous Chapter

Parallel Translations
49 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET