Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 5 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. That the works at the beginning of every existing year, that all his works, are subservient to him, and invariable; yet as God has appointed, so are all things brought to pass.

how his works are before him in every year that comes, and all his works serve him and are not changed, but as God has ordained, so everything takes place.

And all His works go on thus from year to year for ever, and all the tasks which they accomplish for Him, and their tasks change not, but according as God hath ordained so is it done.

Att hans verk vid början af hvarje år, att alla hans verk, äro honom undergifna och oföränderliga. Men såsom Gud har förordnat, så är allting frambragt för att förgås.

att hans verk äro inför honom hvarje nytt år och alla hans verk tjäna honom och icke förändras, utan så, som Gud ordnat det, sker allt.Förra Kapitlet

Parallel Translations
5 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET