Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 5 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. They see, too, how the seas and the rivers together complete their respective operations:

And see how the seas and the rivers together accomplish their work.

And behold how the sea and the rivers in like manner accomplish and change not their tasks from His commandments.

De se äfven, huru sjöar och floder tillsammans uppfylla hvar sina åligganden.

Och sen huru hafven och floderna allesamman fullgöra sin uppgift.Förra Kapitlet

Parallel Translations
5 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET