Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 5 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. But you endure not patiently, nor fulfill the commandments of the Lord; but you transgress and calumniate his greatness; and malignant are the words in your polluted mouths against his Majesty. You withered in heart, no peace shall be to you!

But ye have not persevered and have not done the commandment of the Lord, but have transgressed, and have slandered his greatness with high and hard words from your unclean mouths. Ye hard-hearted, ye will have no peace.

But ye – ye have not been steadfast, nor done the commandments of the Lord, But ye have turned away and spoken proud and hard words With your impure mouths against His greatness. Oh, ye hard-hearted, ye shall find no peace.

Men J fördragen icke tåligt eller uppfyllen Herrens befallningar, utan J synden emot och smäden Hans storhet; och fiendtliga äro orden i edra besmittade munnar emot Hans majestät. J, som uti edra hjertan ären förtorkade, skolen ej smaka freden.

Men I hafven icke hållit ut och icke uppfyllt Herrens lag, utan öfverträdt den och med högmodiga, hädiska ord ur eder orena mun smädat hans storhet. I hårdhjärtade, I skolen icke finna någon frid.Previous Chapter

Parallel Translations
5 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET