Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 50 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days the saints and the chosen shall undergo a change. The light of day shall rest upon them; and the splendour and glory of the saints shall be changed.

1 Cor. 15:51-52

And in those days there will be a change for the holy and chosen, and the light of the days will dwell over them, and glory and honor will be turned over to the holy.

1 Cor. 15:51-52

And in those days a change shall take place for the holy and elect, And the light of days shall abide upon them, And glory and honour shall turn to the holy,

1 Cor. 15:51-52

I dessa dagar skola de heliga och utvalda undergå en förändring. Dagens ljus skall hvila på dem, och de heligas glans och herrlighet skola förändras.

1 Kor. 15:51-52

Och i de dagarna skall ett omslag äga rum för de heliga och utvalda. Dagarnas Ljus skall bo öfver dem, och härlighet och ära skola tillfalla dem.

1 Kor. 15:51-52Previous Chapter

Parallel Translations
50 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET