Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 50 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Henceforward I will not have mercy on them, saith the Lord of spirits.

Henceforth I will not have mercy on them, says the Lord of the spirits.

And from henceforth I will have no mercy on them, saith the Lord of Spirits.

Hädanefter skall jag icke hafva nåd för dem, säger Andarnes Herre.

Från denna stund vill jag icke längre förbarma mig öfver dem, säger andarnas Herre.Förra Kapitlet

Parallel Translations
50 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET