Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 50 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Henceforward I will not have mercy on them, saith the Lord of spirits.

Henceforth I will not have mercy on them, says the Lord of the spirits.

And from henceforth I will have no mercy on them, saith the Lord of Spirits.

Hädanefter skall jag icke hafva nåd för dem, säger Andarnes Herre.

Från denna stund vill jag icke längre förbarma mig öfver dem, säger andarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
50 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET