Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 50 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
De rättfärdigas förhärligande och seger. Hedningarnas omvändelse.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
De rättfärdigas förhärligande och seger. Hedningarnas omvändelse.
   

Och i de dagarna skall ett omslag äga rum för de heliga och utvalda. Dagarnas Ljus skall bo öfver dem, och härlighet och ära skola tillfalla dem.
ch i de dagarna skall ett omslag äga rum för de heliga och utvalda. Dagarnas Ljus skall bo öfver dem, och härlighet och ära skola tillfalla dem.  1 Kor. 15:51-52
 

Och på nödens dag skall olyckan hopa sig öfver syndarna, men de rättfärdiga skola segra i andarnas Herres namn, och han skall låta de andra se det, att de må ångra sig och lämna sina händers verk.
2. Och på nödens dag skall olyckan hopa sig öfver syndarna, men de rättfärdiga skola segra i andarnas Herres namn, och han skall låta de andra se det, att de må ångra sig och lämna sina händers verk.  1 Tess. 5:3-5
 

De skola icke hafva någon ära inför andarnas Herre; men i hans namn varda de frälsta, och han skall förbarma sig öfver dem, ty hans barmhärtighet är stor.
3. De skola icke hafva någon ära inför andarnas Herre; men i hans namn varda de frälsta, och han skall förbarma sig öfver dem, ty hans barmhärtighet är stor.    

Och rättvis är han i sin dom, och inför hans härlighet och i hans dom skall intet orätt bestå. Den som icke ångrar sig inför honom, han skall förgås.
4. Och rättvis är han i sin dom, och inför hans härlighet och i hans dom skall intet orätt bestå. Den som icke ångrar sig inför honom, han skall förgås.    

Från denna stund vill jag icke längre förbarma mig öfver dem, säger andarnas Herre.
5. Från denna stund vill jag icke längre förbarma mig öfver dem, säger andarnas Herre.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
50 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET