Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 51 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
De dödas uppståndelse och den Utvaldes åtskiljande av de rättfärdiga och de orättfärdiga.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
De dödas uppståndelse och den Utvaldes åtskiljande av de rättfärdiga och de orättfärdiga.
   

I dessa dagar skall jorden utspy från sina inälfvor och helfvetet från sina, hvad det har emottagit, och förödelsen skall återställa, hvad den är skyldig.
dessa dagar skall jorden utspy från sina inälfvor och helfvetet från sina, hvad det har emottagit, och förödelsen skall återställa, hvad den är skyldig.  Upp. 20:13
 

Han skall utvälja de heliga och rättfärdiga ibland dem, ty dagen till deras frälsning har nalkats.
2. Han skall utvälja de heliga och rättfärdiga ibland dem, ty dagen till deras frälsning har nalkats.    

Och i dessa dagar skall den ende Utvalde sitta på sin thron, under det hvarje hemlighet af förståndets vishet skall framkomma ur hans mun; ty Andarnes Herre har begåfvat och förherrligat honom.
3. Och i dessa dagar skall den ende Utvalde sitta på sin thron, under det hvarje hemlighet af förståndets vishet skall framkomma ur hans mun; ty Andarnes Herre har begåfvat och förherrligat honom.    

I dessa dagar skola bergen hoppa liksom vädurar och kullarne skola dansa liksom lam *) hvilka blifvit mättade af mjölk; och alla de rättfärdiga skola blifva änglar i himmelen.
4. I dessa dagar skola bergen hoppa liksom vädurar och kullarne skola dansa liksom lam *) hvilka blifvit mättade af mjölk; och alla de rättfärdiga skola blifva änglar i himmelen.  Ps. 114:4
. Matt. 22:30
 

Deras ansigte skall blifva skinande af glädje, ty i dessa dagar skall den Ende Utvalde blifva upphöjd. Jorden skall glädjas; de rättfärdiga skola bebo den, och de utvalde skola äga den.
5. Deras ansigte skall blifva skinande af glädje, ty i dessa dagar skall den Ende Utvalde blifva upphöjd. Jorden skall glädjas; de rättfärdiga skola bebo den, och de utvalde skola äga den.  Matt. 13:43
 
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
51 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET