Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 52 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After that period, in the place where I had seen every secret sight, I was snatched up in a whirlwind, and carried off westwards.

Enoch 14:8. Enoch 39:3. 2 Kings 2:11. Job 38:1. Isa. 66:15. Jer. 4:13. Ezek. 1:4. Acts. 1:9-11. 2 Cor. 12:2-4.

And after those days, at that place, where I had seen all the visions of that which is hidden - for I was taken up by the whirling of the wind and carried toward the west -

Enoch 14:8. Enoch 39:3. 2 Kings 2:11. Job 38:1. Isa. 66:15. Jer. 4:13. Ezek. 1:4. Acts. 1:9-11. 2 Cor. 12:2-4.

And after those days in that place where I had seen all the visions of that which is hidden – for I had been carried off in a whirlwind and they had borne me towards the west –

Enoch 14:8. Enoch 39:3. 2 Kings 2:11. Job 38:1. Isa. 66:15. Jer. 4:13. Ezek. 1:4. Acts. 1:9-11. 2 Cor. 12:2-4.

Derefter blef jag, på det ställe, hvarest jag sett hvarje hemlig syn, upphämtad genom en väderhvirfvel och förd vesterut.

Enoch 14:8. Enoch 39:3. 2 Kon. 2:11. Job 38:1. Jes. 66:15. Jer. 4:13. Hes. 1:4. Apg. 1:9-11. 2 Kor. 12:2-4.

Och efter de dagarna och på den orten, där jag hade sett alla synerna rörande det förborgade - jag blef nämligen uppryckt i vindens hvirfvel och förd åt väster -

Enoch 14:8. Enoch 39:3. 2 Kon. 2:11. Job 38:1. Jes. 66:15. Jer. 4:13. Hes. 1:4. Apg. 1:9-11. 2 Kor. 12:2-4.Previous Chapter

Parallel Translations
52 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET