Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 52 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Henoch rycks upp igen. Sex berg av metall och den Utvaldes välde.

SYNERNAS BOK

Henoch rycks upp igen. Sex berg av metall och den Utvaldes välde.
   

Och efter de dagarna och på den orten, där jag hade sett alla synerna rörande det förborgade - jag blef nämligen uppryckt i vindens hvirfvel och förd åt väster -
ch efter de dagarna och på den orten, där jag hade sett alla synerna rörande det förborgade - jag blef nämligen uppryckt i vindens hvirfvel och förd åt väster -   Enoch 14:8
. Enoch 39:3
. 2 Kon. 2:11
. Job 38:1
. Jes. 66:15
. Jer. 4:13
. Hes. 1:4
. Apg. 1:9-11
. 2 Kor. 12:2-4

där sågo mina ögon himmelens förborgade ting och allt som skall ske på jorden och ett berg af järn, ett af koppar, ett af silver, ett af guld, ett af droppmetall* och ett af bly.
2. där sågo mina ögon himmelens förborgade ting och allt som skall ske på jorden och ett berg af järn, ett af koppar, ett af silver, ett af guld, ett af droppmetall* och ett af bly.    

Och jag frågade ängeln, som gick med mig, och sade: Hvad är det för ting, som jag sett i det fördolda?
3. Och jag frågade ängeln, som gick med mig, och sade: Hvad är det för ting, som jag sett i det fördolda?    

Och han sade till mig: Allt detta, som du skådat, tjänar hans Smordes herravälde, på det att han må vara mäktig och väldig på jorden.
4. Och han sade till mig: Allt detta, som du skådat, tjänar hans Smordes herravälde, på det att han må vara mäktig och väldig på jorden.    

Och fridens ängel svarade mig och sade: Vänta litet, så får du se och skall dig uppenbaras allt det som är förborgadt och som andarnas Herre har planerat.
5. Och fridens ängel svarade mig och sade: Vänta litet, så får du se och skall dig uppenbaras allt det som är förborgadt och som andarnas Herre har planerat.    

Och de berg, som du har sett, af järn, koppar, silfver, guld, droppmetall och bly, de skola alla varda inför den Utvalde likt honung i eld och likt det vatten, som ofvanifrån nedströmmar öfver de bergen, och blifva svaga inför hans fötter.
6. Och de berg, som du har sett, af järn, koppar, silfver, guld, droppmetall och bly, de skola alla varda inför den Utvalde likt honung i eld och likt det vatten, som ofvanifrån nedströmmar öfver de bergen, och blifva svaga inför hans fötter.    

Och i de dagarna skall ske, att man hvarken skall kunna rädda sig med silfver eller guld; man skall icke kunna frälsa sig, ej heller fly undan.
7. Och i de dagarna skall ske, att man hvarken skall kunna rädda sig med silfver eller guld; man skall icke kunna frälsa sig, ej heller fly undan.    

Och det skall icke finnas något järn för kriget, ej heller någon pansarskrud. Koppar skall till intet gagna, icke heller tenn, och icke värderas, och bly skall icke åstundas.
8. Och det skall icke finnas något järn för kriget, ej heller någon pansarskrud. Koppar skall till intet gagna, icke heller tenn, och icke värderas, och bly skall icke åstundas.    

Alla dessa ting skola försvinna och utrotas från jordens yta, när den Utvalde synes inför andarnas Herres ansikte.
9. Alla dessa ting skola försvinna och utrotas från jordens yta, när den Utvalde synes inför andarnas Herres ansikte.    


* Öfvers. veterligt finnes ingen nöjaktig förklaring af detta ord. (Nätutg: Kvicksilver?)

* Öfvers. veterligt finnes ingen nöjaktig förklaring af detta ord. (Nätutg: Kvicksilver?)
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
52 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET