Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. There my eyes beheld a deep valley; and wide was its entrance. All who dwell on land, on the sea, and in islands, shall bring to it gifts, presents, and offerings; yet that deep valley shall not be full.

And there my eyes saw a deep valley, whose mouth was open, and all those who dwell upon the earth and sea and islands will bring him gifts and presents and tokens of submission, but that deep valley will not be filled.

There mine eyes saw a deep valley with open mouths, and all who dwell on the earth and sea and islands shall bring to him gifts and presents and tokens of homage, but that deep valley shall not become full.

Der sågo mina ögon en djup dal, och vid var dess ingång. Alla de, som bo på landet, på haf och på öar, skola ditföra gåfvor, skänker och offer; men den djupa dalen skall icke blifva full.

Och där sågo mina ögon en djup dal, hvars mynning var öppen, och alla som bo på fästet och i hafvet och på öarna skola bringa honom gåfvor och skänker och hyllningstecken, men den djupa dalen varder ändå icke fylld.Previous Chapter

Parallel Translations
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET