Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. He said, These they are preparing for the kings and powerful ones of the earth, that thus they may perish.

And he said to me: "These are prepared for the kings and the mighty of this earth that they be destroyed with them.

And he said unto me: 'They prepare these for the kings and the mighty of this earth, that they may thereby be destroyed.

Han sade: dessa tillagas för konungarne och de mäktige på jorden, att de sålunda skola förgås.

Och han sade till mig: Dem bereda de för denna jordens konungar och mäktige, att de må förgöras därmed.Previous Chapter

Parallel Translations
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET