Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. After which the righteous and chosen house of his congregation shall appear, and thenceforward unchangeable in the name of the Lord of spirits.

And after this the Just and Chosen One will cause the house of his congregation to appear; henceforth it will not be hindered in the name of the Lord of the spirits.

And after this the Righteous and Elect One shall cause the house of his congregation to appear: henceforth they shall be no more hindered in the name of the Lord of Spirits.

Hvarefter de rättfärdigas och utvaldas hus af Hans församling skall blifva synligt, dädanefter oföränderligt i Andarnes Herres namn.

Och därefter skall den Rättfärdige och Utvalde låta se sin församlings hydda, ty från den stunden skall han ej längre hindras, i andarnas Herres namn.Previous Chapter

Parallel Translations
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET