Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. Nor shall those mountains exist in his presence as the earth and the hills, as the fountains of water exist. And the righteous shall be relieved from the vexation of sinners.

And these mountains will be in his presence like the earth, and the hills will be like a fountain of water, and the just will rest from the oppression of the sinners."

And these mountains shall not stand as the earth before his righteousness, But the hills shall be as a fountain of water, And the righteous shall have rest from the oppression of sinners.'

Ej heller skola dessa berg vara till inför Honom, såsom jorden, kullarne och vattenkällorna äro till. Och de rättfärdiga skola blifva befriade från syndares qval.

Och dessa berg varda inför hans anlete såsom jorden, och kullarna såsom en vattukälla, och de rättfärdiga skola få frid och ej mera förtryckas af syndarna.Previous Chapter

Parallel Translations
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET