Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Domens dal. Straffänglar. Den Utvaldes församlings hus.

SYNERNAS BOK

Domens dal. Straffänglar. Den Utvaldes församlings hus.
   

Och där sågo mina ögon en djup dal, hvars mynning var öppen, och alla som bo på fästet och i hafvet och på öarna skola bringa honom gåfvor och skänker och hyllningstecken, men den djupa dalen varder ändå icke fylld.
ch där sågo mina ögon en djup dal, hvars mynning var öppen, och alla som bo på fästet och i hafvet och på öarna skola bringa honom gåfvor och skänker och hyllningstecken, men den djupa dalen varder ändå icke fylld.    

Och syndarna begå förbrytelser med sina händers verk och förtära brottsligen frukten av de frommas arbete; därför skola de omkomma inför andarnas Herres ansikte och bortjagas från hans jords yta för all evighet.
2. Och syndarna begå förbrytelser med sina händers verk och förtära brottsligen frukten av de frommas arbete; därför skola de omkomma inför andarnas Herres ansikte och bortjagas från hans jords yta för all evighet.    

Ty jag har sett straffänglarna, hur de gingo och tillredde alla verktygen åt Satan.
3. Ty jag har sett straffänglarna, hur de gingo och tillredde alla verktygen åt Satan.   Enoch 66:1
 

Och jag frågade fridens ängel, som gick med mig: För hvem beredas dessa verktyg?
4. Och jag frågade fridens ängel, som gick med mig: För hvem beredas dessa verktyg?    

Och han sade till mig: Dem bereda de för denna jordens konungar och mäktige, att de må förgöras därmed.
5. Och han sade till mig: Dem bereda de för denna jordens konungar och mäktige, att de må förgöras därmed.    

Och därefter skall den Rättfärdige och Utvalde låta se sin församlings hydda, ty från den stunden skall han ej längre hindras, i andarnas Herres namn.
6. Och därefter skall den Rättfärdige och Utvalde låta se sin församlings hydda, ty från den stunden skall han ej längre hindras, i andarnas Herres namn.    

Och dessa berg varda inför hans anlete såsom jorden, och kullarna såsom en vattukälla, och de rättfärdiga skola få frid och ej mera förtryckas af syndarna.
7. Och dessa berg varda inför hans anlete såsom jorden, och kullarna såsom en vattukälla, och de rättfärdiga skola få frid och ej mera förtryckas af syndarna.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET