Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. By these means shall they understand the iniquity which they have committed on earth: and by these means shall they perish.

And through this they know their injustice, which they have done on the earth, and therefore they are destroyed.

And when they have recognized their unrighteousness which they have wrought on the earth, then by these shall they perish.

På detta sätt skola de förstå den orättfärdighet, som de hafva begått på jorden; och genom dessa medel skola de förgås.

Och därigenom lära de inse den orätt de föröfvat på jorden, och för den omkomma de.Previous Chapter

Parallel Translations
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET