Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. He replied, These are prepared for the host of Azazeel, that they may be delivered over and adjudged to the lowest condemnation; and that their angels may be overwhelmed with hurled stones, as the Lord of spirits has commanded.

And he said to me: "These have been prepared for the hosts of Azâzêl, to imprison them and put them into the lowest hell: and their jaws will be covered with rough stones, as the Lord of the spirits has commanded.

And he said unto me: 'These are being prepared for the hosts of Azazel, so that they may take them and cast them into the abyss of complete condemnation, and they shall cover their jaws with rough stones as the Lord of Spirits commanded.

Han svarade: De äro tillredde för Azazeels här, att den skall blifva öfverlemnad till den högsta fördömelse; och att deras änglar skola blifva öfverhöljda af slungade stenar, såsom Andarnes Herre har befallt.

Och han sade till mig: De varda beredda för Asasels skaror till att fängsla dem med och lägga dem i helvetets djup. Och med ohuggna stenar skall man betäcka deras ansikten, såsom andarnas Herre befallt.Previous Chapter

Parallel Translations
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET