Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. All the waters, which are in the heavens and above them, shall be mixed together. The water which is above heaven shall be the agent; (48)And the water which is under the earth shall be the recipient: (49)

(48) Agent. Literally, "male" (Laurence, p. 61). (49) Recipient. Literally, "female" (Laurence, p. 61).

And all the waters will be joined with the waters which are above in the heavens; but the water which is in high heaven is the masculine, and the water which is beneath on the earth is the feminine.

And all the waters shall be joined with the waters: that which is above the heavens is the masculine, and the water which is beneath the earth is the feminine.

Alla vatten, som äro i himlarne och öfver dem, skola sammanblandas. Det vattnet, som är ofvan himmelen, skall blifva verkande*) Och det vattnet, som är under jorden, skall blifva det mottagande**);

Och alla vattensamlingarna skola förena sig med de vattendrag, som äro ofvan i himlarna. Men det vatten, som är ofvan i himmelen, är det manliga, och det vatten, som är nedan på jorden, är det kvinnliga.Previous Chapter

Parallel Translations
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET