Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 55 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Afterwards the Ancient of days repented, and said, In vain have I destroyed all the inhabitants of the earth.

And after that the Head of days repented and said: "In vain have I destroyed all who dwell on the earth."

And after that the Head of Days repented and said: 'In vain have I destroyed all who dwell on the earth.'

Sedermera ångrade sig den Gamle af dagar och sade: förgäfves har jag förstört alla jordens invånare.

Och därefter ångrade sig dagarnas Hufvud och sade: Förgäfves har jag förgjort alla som bo på jorden.Previous Chapter

Parallel Translations
55 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET