Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 55 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. And he sware by his great name, saying, Henceforwards I will not act thus towards all those who dwell upon earth. But I will place a sign in the heavens; (50) and it shall be a faithful witness between me and them for ever, as long as the days of heaven and earth last upon the earth.

(50) Cp. Gen. 9:13, "I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth."

And he swore by his great name: "Henceforth I will not do thus to all those who dwell on the earth, and I will place a sign in the heavens; and it will be a token of fidelity between me and them to eternity, as long as heaven is above the earth.

Gen. 9:13

And He sware by His great name: 'Henceforth I will not do so to all who dwell on the earth, and I will set a sign in the heaven: and this shall be a pledge of good faith between Me and them for ever, so long as heaven is above the earth. And this is in accordance with My command.'

Gen. 9:13

Och Han svor vid sitt stora namn, sägande: hädanefter skall jag icke så handla emot dem som bo på jorden. Men jag skall sätta ett tecken i himlarne *); och det skall blifva ett troget vittne imellan mig och dem i evighet, så länge himmelens och jordens dagar räcka på jorden.

1 Mos. 9:13

Och han svor vid sitt stora namn: Hädanefter skall jag icke mer göra så med alla som bo på jorden, och ett tecken skall jag sätta på himlarna. Det skall vara mellan mig och dem en trohetens underpant evinnerligen, så länge himmelen är öfver jorden.

1 Mos. 9:13Previous Chapter

Parallel Translations
55 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET