Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 55 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Afterwards the Ancient of days repented, and said, In vain have I destroyed all the inhabitants of the earth.

1. And after that the Head of days repented and said: "In vain have I destroyed all who dwell on the earth."

1. And after that the Head of Days repented and said: 'In vain have I destroyed all who dwell on the earth.'

1. Sedermera ångrade sig den Gamle af dagar och sade: förgäfves har jag förstört alla jordens invånare.

1. Och därefter ångrade sig dagarnas Hufvud och sade: Förgäfves har jag förgjort alla som bo på jorden.

2. And he sware by his great name, saying, Henceforwards I will not act thus towards all those who dwell upon earth. But I will place a sign in the heavens; (50) and it shall be a faithful witness between me and them for ever, as long as the days of heaven and earth last upon the earth.

(50) Cp. Gen. 9:13, "I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth."

2. And he swore by his great name: "Henceforth I will not do thus to all those who dwell on the earth, and I will place a sign in the heavens; and it will be a token of fidelity between me and them to eternity, as long as heaven is above the earth.

Gen. 9:13

2. And He sware by His great name: 'Henceforth I will not do so to all who dwell on the earth, and I will set a sign in the heaven: and this shall be a pledge of good faith between Me and them for ever, so long as heaven is above the earth. And this is in accordance with My command.'

Gen. 9:13

2. Och Han svor vid sitt stora namn, sägande: hädanefter skall jag icke så handla emot dem som bo på jorden. Men jag skall sätta ett tecken i himlarne *); och det skall blifva ett troget vittne imellan mig och dem i evighet, så länge himmelens och jordens dagar räcka på jorden.

1 Mos. 9:13

2. Och han svor vid sitt stora namn: Hädanefter skall jag icke mer göra så med alla som bo på jorden, och ett tecken skall jag sätta på himlarna. Det skall vara mellan mig och dem en trohetens underpant evinnerligen, så länge himmelen är öfver jorden.

1 Mos. 9:13

3. Afterwards, according to this my decree, when I shall be disposed to seize them beforehand, by the instrumentality of angels, in the day of affliction and trouble, my wrath and my punishment shall remain upon them, my punishment and my wrath, saith God the Lord of spirits.

3. And then it will be according to my command; when I desire to overpower them by the hand of the angel on the day of trouble and suffering, before this my anger and my punishment, my anger and my punishment will remain over them," says the Lord of the spirits.

3. When I have desired to take hold of them by the hand of the angels on the day of tribulation and pain because of this, I will cause My chastisement and My wrath to abide upon them, saith God, the Lord of Spirits.

3. Sedermera, i följd af detta mitt beslut, då jag blifver sinnad att gripa dem i förhand genom änglarnes åtgärd i plågans och bedröfvelsens dag, skall min vrede och mitt straff hvila öfver dem, mitt straff och min vrede, säger Gud, Andarnes Herre.

3. Och då sker det efter min befallning, när jag beslutar gripa dem genom änglarnas hand på bedröfvelsens och lidandets dag inför denna min vrede och min straffdom, att min vrede och min straffdom skola förblifva öfver dem, säger Gud, andarnas Herre.

4. O you kings, O you mighty, who inhabit the world you shall behold my Elect One, sitting upon the throne of my glory. And he shall judge Azazeel, all his associates, and all his hosts, in the name of the Lord of spirits.

4. Ye mighty kings, who will dwell on the earth, ye shall be about to see my Chosen One, as he sits on the throne of my glory, and judges Azâzêl and all his associates, and all his hosts in the name of the Lord of the spirits.

4. Ye †mighty kings† who dwell on the earth, ye shall have to behold Mine Elect One, how he sits on the throne of glory and judges Azazel, and all his associates, and all his hosts in the name of the Lord of Spirits.'

4. O J Konungar, o J mäktige, som bebon verlden, J skolen se min ende Utvalde, sittande på min herrlighets thron, och Han skall döma Azazeel, alla hans medbrottsliga och alla hans krigshärar i Andarnes Herres namn.

4. I mäktiga konungar, som skolen bo på jorden, det förestår eder att skåda min Utvalde, huru han sitter på min härlighets tron och dömer Asasel och hans anhang och alla hans härskaror i andarnas Herres namn.Previous Chapter

Parallel Translations
55 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET