Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 55 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen. 55:3-56:4: Den slutliga domen mot Asasel, Väktarna och deras barn.

SYNERNAS BOK

54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen. 55:3-56:4: Den slutliga domen mot Asasel, Väktarna och deras barn.
   

Och därefter ångrade sig dagarnas Hufvud och sade: Förgäfves har jag förgjort alla som bo på jorden.
ch därefter ångrade sig dagarnas Hufvud och sade: Förgäfves har jag förgjort alla som bo på jorden.    

Och han svor vid sitt stora namn: Hädanefter skall jag icke mer göra så med alla som bo på jorden, och ett tecken skall jag sätta på himlarna. Det skall vara mellan mig och dem en trohetens underpant evinnerligen, så länge himmelen är öfver jorden.
2. Och han svor vid sitt stora namn: Hädanefter skall jag icke mer göra så med alla som bo på jorden, och ett tecken skall jag sätta på himlarna. Det skall vara mellan mig och dem en trohetens underpant evinnerligen, så länge himmelen är öfver jorden.  1 Mos. 9:13
 

Och då sker det efter min befallning, när jag beslutar gripa dem genom änglarnas hand på bedröfvelsens och lidandets dag inför denna min vrede och min straffdom, att min vrede och min straffdom skola förblifva öfver dem, säger Gud, andarnas Herre.
3. Och då sker det efter min befallning, när jag beslutar gripa dem genom änglarnas hand på bedröfvelsens och lidandets dag inför denna min vrede och min straffdom, att min vrede och min straffdom skola förblifva öfver dem, säger Gud, andarnas Herre.    

I mäktiga konungar, som skolen bo på jorden, det förestår eder att skåda min Utvalde, huru han sitter på min härlighets tron och dömer Asasel och hans anhang och alla hans härskaror i andarnas Herres namn.
4. I mäktiga konungar, som skolen bo på jorden, det förestår eder att skåda min Utvalde, huru han sitter på min härlighets tron och dömer Asasel och hans anhang och alla hans härskaror i andarnas Herres namn.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
55 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET