Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 56 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. There likewise I beheld hosts of angels who were moving in punishment, confined in a net-work of iron and brass.

And I saw there the hosts of the angels of punishment walking and holding chains of iron and of metal.

And I saw there the hosts of the angels of punishment going, and they held scourges and chains of iron and bronze.

Der såg jag likaledes härar af änglar, som gingo i straffet inneslutna i ett nät af jern och koppar.

Och där såg jag straffänglarnas härskaror gå med kedjor af koppar och järn i händerna.Previous Chapter

Parallel Translations
56 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET