Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 56 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. He said, To each of their elect and their beloved, (51) that they may be cast into the fountains and deep recesses of the valley.

(51) To each of…their beloved. Or, "Each to his own chosen ones and to his own beloved ones" (Knibb, p. 139).

And he said to me: "Each one to his chosen and his beloved, that they be thrown into the deep abyss of the valley.

And he said unto me: 'To their elect and beloved ones, that they may be cast into the chasm of the abyss of the valley.

Han sade: till hvarje af deras utvalda och deras älskade, på det de må blifva kastade i dalens källor och djupa ensliga rum.

Och han sade till mig: Hvar och en till sina utvalda och kära, att dessa må kastas i dalens djupa klyfta.Förra Kapitlet

Parallel Translations
56 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET