Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 56 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Then shall princes (52) combine together, and conspire. The chiefs of the east, among the Parthians and Medes, shall remove kings, in whom a spirit of perturbation shall enter. They shall hurl them from their thrones, springing as lions from their dens, and like famished wolves into the midst of the flock.

(52) Princes. Or, "angels" (Charles, p. 149; Knibb, p. 140).

And in those days the angels will assemble, and turn their heads toward the east, towards the people of Parthia and Media, in order to excite the kings, and that a spirit of disturbance come over them, and disturb them from off their thrones, that they come forth from their resting places like lions, and like hungry wolves amidst their flocks.

And in those days the angels shall return And hurl themselves to the east upon the Parthians and Medes: They shall stir up the kings, so that a spirit of unrest shall come upon them, And they shall rouse them from their thrones, That they may break forth as lions from their lairs, And as hungry wolves among their flocks.

Då skola furstarne förbinda sig tillsammans och göra uppror. Anförarne i öster ifrån de Parther och Meder skola afsätta konungarne, hvilka skola intagas af förvirringens ande. De skola stöta dem från deras throner, framspringande liksom lejon från deras hålor, och likasom uthungrade ulfvar midt uti hjorden.

Och i de dagarna skola änglarna församla sig och vända sina hufvuden åt öster, mot parter och meder för att anställa oro, att en orons ande må komma öfver dem, och skola uppjaga dem från deras troner, så att de likt lejon frambryta ur sina läger och störta likt hungriga vargar in bland deras hjordar.Previous Chapter

Parallel Translations
56 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET