Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 56 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. In those days shall the mouth of hell be opened, into which they shall be immerged; hell shall destroy and swallow up sinners from the face of the elect.

Rev. 20:14-15

And in those days the mouth of Sheol will be opened, and they will sink into it; and their destruction, Sheol, will devour the sinners from the presence of the chosen.

Rev. 20:14-15

In those days Sheol shall open its jaws, And they shall be swallowed up therein And their destruction shall be at an end; Sheol shall devour the sinners in the presence of the elect.'

Rev. 20:14-15

I dessa dagar skall helfvetets gap blifva öppnadt, hvari de skola nedsänkas; helfvetet skall förstöra och uppsluka syndarne från de utvaldas ansigte.

Upp. 20:14-15

Och i de dagarna skall dödsriket öppna sitt svalg, och de skola nedsjunka däri. Dödsriket skall uppsluka syndarna inför de utvaldas ansikte.

Upp. 20:14-15Previous Chapter

Parallel Translations
56 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET