Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 56 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

55:3-56:4: Den slutliga domen mot Asasel, Väktarna och deras barn. 56:5-8: De hedniska makternas sista strid mot Israel.

SYNERNAS BOK

55:3-56:4: Den slutliga domen mot Asasel, Väktarna och deras barn. 56:5-8: De hedniska makternas sista strid mot Israel.
   

Der såg jag likaledes härar af änglar, som gingo i straffet inneslutna i ett nät af jern och koppar.
er såg jag likaledes härar af änglar, som gingo i straffet inneslutna i ett nät af jern och koppar.    

Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, till hvilka dessa, som voro fjättrade, skulle gå?
2. Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, till hvilka dessa, som voro fjättrade, skulle gå?    

Han sade: till hvarje af deras utvalda och deras älskade, på det de må blifva kastade i dalens källor och djupa ensliga rum.
3. Han sade: till hvarje af deras utvalda och deras älskade, på det de må blifva kastade i dalens källor och djupa ensliga rum.    

Och denna dal skall blifva uppfylld med deras utvalde och deras älskade, hvilkas lifsdagar skola blifva förtärde; men deras förvillelses dagar skola blifva oräkneliga.
4. Och denna dal skall blifva uppfylld med deras utvalde och deras älskade, hvilkas lifsdagar skola blifva förtärde; men deras förvillelses dagar skola blifva oräkneliga.    

Då skola furstarne förbinda sig tillsammans och göra uppror. Anförarne i öster ifrån de Parther och Meder skola afsätta konungarne, hvilka skola intagas af förvirringens ande. De skola stöta dem från deras throner, framspringande liksom lejon från deras hålor, och likasom uthungrade ulfvar midt uti hjorden.
5. Då skola furstarne förbinda sig tillsammans och göra uppror. Anförarne i öster ifrån de Parther och Meder skola afsätta konungarne, hvilka skola intagas af förvirringens ande. De skola stöta dem från deras throner, framspringande liksom lejon från deras hålor, och likasom uthungrade ulfvar midt uti hjorden.    

De skola gå upp och trampa på deras utvaldas land. Deras utvaldas land skall vara framför dem.
6. De skola gå upp och trampa på deras utvaldas land. Deras utvaldas land skall vara framför dem.    

Mitt rättfärdiga folks loggolf, väg och stad skall förhindra framgången af deras hästar. De skola resa sig upp, för att förstöra hvarandra; deras högra hand skall blifva förstärkt; ingen menniska skall erkänna sin vän eller sin broder. Ej heller sonen sin fader eller moder, tilldess de döda kropparnas antal blifvit uppfyldt genom deras död och straff. Detta skall icke heller ske utan orsak.
7. Mitt rättfärdiga folks loggolf, väg och stad skall förhindra framgången af deras hästar. De skola resa sig upp, för att förstöra hvarandra; deras högra hand skall blifva förstärkt; ingen menniska skall erkänna sin vän eller sin broder. Ej heller sonen sin fader eller moder, tilldess de döda kropparnas antal blifvit uppfyldt genom deras död och straff. Detta skall icke heller ske utan orsak.    

I dessa dagar skall helfvetets gap blifva öppnadt, hvari de skola nedsänkas; helfvetet skall förstöra och uppsluka syndarne från de utvaldas ansigte.
8. I dessa dagar skall helfvetets gap blifva öppnadt, hvari de skola nedsänkas; helfvetet skall förstöra och uppsluka syndarne från de utvaldas ansigte.  Upp. 20:14-15
 
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
56 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET