Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 57 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. The sound of the noise of their chariots was heard. And when that agitation took place; the saints out of heaven perceived it; the pillar of the earth shook from its foundation; and the sound was heard from the extremities of the earth unto the extremities of heaven at the same time.

And the noise of their wagons was heard, and as this commotion took place, the holy ones from heaven noticed it; and the pillars of the earth were moved from their place, and it was heard from the ends of the earth to the ends of the heavens in one day.

And the noise of their wagons was heard, and when this turmoil took place the holy ones from heaven remarked it, and the pillars of the earth were moved from their place, and the sound thereof was heard from the one end of heaven to the other, in one day.

Ljudet af deras vagnars buller hördes. Och då denna rörelse ägde rum, förnummo de helige det från himmelen; jordens pelare skakades från dess grund; och ljudet hördes på en gång från yttersta gränserna af jorden till yttersta gränserna af himmelen.

Och man hörde rasslet af deras vagnar, och detta larm märkte de heliga i himmelen, och jordens pelare flyttades från sina rum, och man förnam det på en enda dag från jordens till himmelens ändar.Förra Kapitlet

Parallel Translations
57 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET