Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 58 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. The saints shall exist in the light of the sun, and the elect in the light of everlasting life, the days of whose life shall never terminate; nor shall the days of the saints be numbered,

And the just will be in the light of the sun, and the chosen in the light of everlasting life; and there will be no end to the days of their life, and the days of the holy will be without number.

And the righteous shall be in the light of the sun. And the elect in the light of eternal life: The days of their life shall be unending, And the days of the holy without number.

De helige skola vistas i solens ljus, och de utvalde i det evigtvarande lifvets ljus, hvilkas lifsdagar aldrig skola sluta, ej heller skola de heligas dagar blifva räknade,

De rättfärdiga skolen bo i solens ljus, och de utvalda i det eviga lifvets sken. Ingen ände taga deras lefnads dagar, och de heligas dagar äro utan tal.Previous Chapter

Parallel Translations
58 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET