Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 58 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. who seek for light, and obtain righteousness with the Lord of spirits. Peace be to the saints with the Lord of the world.

And they will seek the light and will find justice with the Lord of the spirits; there will be peace to the just with the Lord of the world.

And they shall seek the light and find righteousness with the Lord of Spirits: There shall be peace to the righteous in the name of the Eternal Lord.

hvilka söka efter ljuset och erhålla rättfärdighet hos Andarnes Herre. Fred vare de heliga hos verldens Herre!

Och de skola söka ljuset och finna rättvisan hos andarnas Herre. Frid skola de rättfärdiga hafva hos världens Herre.Förra Kapitlet

Parallel Translations
58 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET