Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 58 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Henceforward shall the saints be told to seek in heaven the secrets of righteousness, the portion of faith; for like the sun has it arisen upon the earth, while darkness has passed away.

And after that it will be said to the holy, that they should seek in heaven the secrets of justice, the portion of faith [fidelity], for it has risen like the sun on the earth, and darkness has disappeared.

And after this it shall be said to the holy in heaven That they should seek out the secrets of righteousness, the heritage of faith: For it has become bright as the sun upon earth, And the darkness is past.

Hädanefter skall det sägas, att de heliga söka i himmelen rättfärdighetens hemligheter, trons lott; ty likasom solen har den uppgått öfver jorden, medan mörkret skingrat sig.

Och därefter varder det sagdt åt de heliga, att de skola i himmelen söka rättfärdighetens hemligheter, trons arfvedel, ty det har blifvit ljust, liksom solsken, på jorden, och mörkret är förgånget.Previous Chapter

Parallel Translations
58 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET