Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 58 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. There shall be light interminable; nor shall they enter upon the enumeration of time; for darkness shall be previously destroyed, and light shall increase before the Lord of spirits; before the Lord of spirits shall the light of uprightness increase for ever.

And there will be an unceasing light, and in the number of days they will not enter, because darkness will be destroyed first, and the light will be mighty before the Lord of the spirits, and the light of rectitude will be strong in eternity before the Lord of the spirits.

And there shall be a light that never endeth, And to a limit (lit. ’number') of days they shall not come, For the darkness shall first have been destroyed, [And the light established before the Lord of Spirits] And the light of uprightness established for ever before the Lord of Spirits.

Der skall blifva ett oändeligt ljus, icke heller skola de börja att räkna tiden; ty mörkret skall förut förstöras, och ljuset skall tillvexa inför Andarnes Herre; inför Andarnes Herre skola rättfärdighetens ljus vexa i evighet.

Och ljuset skall aldrig upphöra, och deras dagars tal varder oräkneligt, ty dessförinnan skall mörkret förintas, och ljuset skall vara mäktigt inför andarnas Herre, och rättfärdighetens sken varder mäktigt i all evighet inför andarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
58 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET