Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 59 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days my eyes beheld the secrets of the lightnings and the splendours, and the judgment belonging to them. They lighten for a blessing and for a curse, according to the will of the Lord of spirits.

And in those days my eyes saw the secrets of the lightning, and the masses of light, and their judgments; and they flashed for a blessing and for a curse, as the Lord of the spirits desired.

I[n those days mine eyes saw the secrets of the lightnings, and of the lights, and the judgements they execute*: and they lighten for a blessing or a curse as the Lord of Spirits willeth.

lit.'their judgement')

I dessa dagar sågo mina ögon ljungeldarnes och skenens hemligheter och domen, hörande till dem. De blixtra till välsignelse och till förbannelse, i följd af Andarnes Herres vilja.

I dessa dagar sågo mina ögon ljungeldarnes och skenens hemligheter och domen, hörande till dem. De blixtra till välsignelse och till förbannelse, i följd af Andarnes Herres vilja.Previous Chapter

Parallel Translations
59 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET