Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 6 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterFörsta delen (kap. 6 - 36)

VÄKTARNAS BOK

Änglafurstarnas syndafall.

Första delen (kap. 6 - 36)

VÄKTARNAS BOK

Änglafurstarnas syndafall.
   

Det hände, att sedan antalet af menniskornas söner blifvit mångdubbladt i dessa dagar, föddes döttrar åt dem, behagliga och sköna.
et hände, att sedan antalet af menniskornas söner blifvit mångdubbladt i dessa dagar, föddes döttrar åt dem, behagliga och sköna.  1 Mos. 6:1
 

Och då änglarne, himmelens söner, sågo dem, blefvo de intagna af kärlek till dem, sägande sig emellan: kom, låt oss utvälja hustrur åt oss af menniskors afföda, och låt oss afla barn.
2. Och då änglarne, himmelens söner, sågo dem, blefvo de intagna af kärlek till dem, sägande sig emellan: kom, låt oss utvälja hustrur åt oss af menniskors afföda, och låt oss afla barn.  1 Mos. 6:2
 

Då sade deras anförare Samyaza till dem: Jag fruktar, att J kanhända ären oskicklige till utförandet af detta företag. Och jag allena måste lida för ett så groft brott.
3. Då sade deras anförare Samyaza till dem: Jag fruktar, att J kanhända ären oskicklige till utförandet af detta företag. Och jag allena måste lida för ett så groft brott.    

Men de svarade honom och sade: Vi svärja alla. Och förbinda oss vid ömsesidiga förbannelser, att vi icke skola ändra vår afsigt, utan verkställa det tillämnade företaget.
4. Men de svarade honom och sade: Vi svärja alla. Och förbinda oss vid ömsesidiga förbannelser, att vi icke skola ändra vår afsigt, utan verkställa det tillämnade företaget.    

Derpå svuro de alla tillsammans, och förbundo sig vid ömsesidiga förbannelser.
5. Derpå svuro de alla tillsammans, och förbundo sig vid ömsesidiga förbannelser.    

Deras hela antal var två hundrade, hvilka nedstego på Ardis, som är spetsen af berget Armon. Detta berg blef derföre kalladt Armon, emedan de hade svurit på det och förbundit sig genom ömsesidiga förbannelser.
6. Deras hela antal var två hundrade, hvilka nedstego på Ardis, som är spetsen af berget Armon. Detta berg blef derföre kalladt Armon, emedan de hade svurit på det och förbundit sig genom ömsesidiga förbannelser.  Jos. 12:4-5

Dessa äro namnen på deras hufvudmän: Samyaza, som var deras anförare, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aakeel, Sarakuyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsavoel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal.
7. Dessa äro namnen på deras hufvudmän: Samyaza, som var deras anförare, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aakeel, Sarakuyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsavoel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal.    

Desse voro anförare för de två hundrade änglarne, och alla de öfrige voro med dem.
8. Desse voro anförare för de två hundrade änglarne, och alla de öfrige voro med dem.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
6 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET