Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 6 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterFörsta delen (kap. 6 - 36)

VÄKTARNAS BOK

Änglafurstarnas syndafall.

Första delen (kap. 6 - 36)

VÄKTARNAS BOK

Änglafurstarnas syndafall.
   

Och det begav sig, att sedan människobarnen i de dagarna förökat sig föddes åt dem vackra och täcka döttrar.
ch det begav sig, att sedan människobarnen i de dagarna förökat sig föddes åt dem vackra och täcka döttrar.  1 Mos. 6:1
 

Och änglarna, himmelens söner, sågo dem och fingo begär till dem och sade sinsemellan: Välan, vi vilja utvälja hustrur åt oss bland människobarnen och föda barn åt oss.
2. Och änglarna, himmelens söner, sågo dem och fingo begär till dem och sade sinsemellan: Välan, vi vilja utvälja hustrur åt oss bland människobarnen och föda barn åt oss.  1 Mos. 6:2
 

Och Semjasa, deras furste, talade till dem: Jag fruktar, att I ej viljen utföra denna gärning, och då skall jag ensam hafva att försona denna stora synd.
3. Och Semjasa, deras furste, talade till dem: Jag fruktar, att I ej viljen utföra denna gärning, och då skall jag ensam hafva att försona denna stora synd.    

Då svarade de honom och sade: Vi vilja alla svärja en ed och förplikta oss ömsesidigt genom förbannelser att icke uppgiva denna plan, utan bringa den till utförande.
4. Då svarade de honom och sade: Vi vilja alla svärja en ed och förplikta oss ömsesidigt genom förbannelser att icke uppgiva denna plan, utan bringa den till utförande.    

Då svuro de alla och förbundo sig därtill sinsemellan genom förbannelser.
5. Då svuro de alla och förbundo sig därtill sinsemellan genom förbannelser.    

Och de voro inalles två hundra. Och de nedstego på Ardis, det är berget Hermons topp, och de kallade det Hermons berg, emedan de där svurit och sinsemellan utstött förbannelser.
6. Och de voro inalles två hundra. Och de nedstego på Ardis, det är berget Hermons topp, och de kallade det Hermons berg, emedan de där svurit och sinsemellan utstött förbannelser.  Jos. 12:4-5

Och detta är namnen på deras furstar: Semjasa, deras ledare, Urakibarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Esekeel, Sarakujal, Asael, Armers, Batraal, Anani, Sakebe, Samsaveel, Sartael, Turel, Jomjael och Arasjal.
7. Och detta är namnen på deras furstar: Semjasa, deras ledare, Urakibarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Esekeel, Sarakujal, Asael, Armers, Batraal, Anani, Sakebe, Samsaveel, Sartael, Turel, Jomjael och Arasjal.    

Detta är de tvåhundra änglarnas furstar, och alla de andra voro med dem.
8. Detta är de tvåhundra änglarnas furstar, och alla de andra voro med dem.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
6 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET