Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 60 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. And he said, You, son of man, are here desirous of understanding secret things. -

Electronic edition: It seems this conversation was interrupted here, and then continued in verses 24 and 25.

And he said to me: "Thou son of man, thou desirest to know here that which is a secret."

And he said to me: 'Thou son of man, herein thou dost seek to know what is hidden.' -

Electronic edition: It seems this conversation was interrupted here, and then continued in verses 24 and 25.

Och han sade: du menniskoson önskar här att begripa hemliga ting.*)

*) Nätutg: Här avbryts detta samtal, för att sedan fortsätta i versarna 24-25.

Och han sade till mig: Du människoson, åstundar här att veta hvad som är förborgadt.Previous Chapter

Parallel Translations
60 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET