Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 60 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. that the lightning flashes; That its troops immediately obey; and that a cessation takes place during thunder in continuance of its sound.

and peals of thunder according to the places where they fall, and all the divisions that are made among the flashes of lightning that lightning may take place, and their hosts obey.

And the thunders according to the places where they fall, and all the divisions that are made among the lightnings that it may lighten, and their host that they may at once obey.

att ljungelden flammar; Att dess härar omedelbarligen lyda, och att ett uppehåll äger rum, under det thordönets ljud fortfar.

att ljungelden flammar; Att dess härar omedelbarligen lyda, och att ett uppehåll äger rum, under det thordönets ljud fortfar.Förra Kapitlet

Parallel Translations
60 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET