Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 60 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
17. The spirit of the frost has its angel; in the spirit of hail there is a good angel;

And the spirit of the hoar-frost is his own angel, and the spirit of hail is a good angel.

And the spirit of the hoar-frost is his own angel, and the spirit of the hail is a good angel.

Frostens ande har sin ängel, i haglets ande är en god ängel;

Frostens ande har sin ängel, i haglets ande är en god ängel;Förra Kapitlet

Parallel Translations
60 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET