Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 60 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
19. The spirit also of mist dwells with them in their receptacle; but it has a receptacle to itself; for its progress is in splendour. In light, and in darkness, in winter and in summer. Its receptacle is bright, and an angel is in it.

And the spirit of the fog is not joined with them in their repositories, but it has a special repository, for its course is in clearness and in light and in darkness and in winter and in summer, and its repository is the light, and it [i.e. the spirit] is its angel.

And the spirit of the mist is not united with them in their chambers, but it has a special chamber; for its course is †glorious† both in light and in darkness, and in winter and in summer, and in its chamber is an angel.

Äfven dimmornas ande bor med dem i deras förvaringsrum; men den har ett förvaringsrum för sig sjelf; ty dess fortgång är i glans, I ljus och i mörker, i vinter och i sommar. Dess förvaringsrum är klart, och en ängel är inuti det.

Äfven dimmornas ande bor med dem i deras förvaringsrum; men den har ett förvaringsrum för sig sjelf; ty dess fortgång är i glans, I ljus och i mörker, i vinter och i sommar. Dess förvaringsrum är klart, och en ängel är inuti det.Förra Kapitlet

Parallel Translations
60 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET