Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 60 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. And when I looked, the Ancient of days was sitting on the throne of his glory, while the angels and saints were standing around him.

And then I saw the Head of days sitting upon the throne of his glory, and the angels and the just ones stood around him.

And the Head of Days sat on the throne of His glory, and the angels and the righteous stood around Him.

Och då jag såg upp, var den Gamle af dagar sittande på sin herrlighet thron, under det änglarne och de helige vore stående rundt omkring Honom.

Och genast såg jag dagarnas Hufvud sitta på sin härlighets tron och änglarna och de rättfärdiga stå omkring honom.Previous Chapter

Parallel Translations
60 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET