Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 60 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
20. The spirit of dew has its abode in the extremities of heaven, in connection with the receptacle of rain; and its progress is in winter and in summer. The cloud produced by it, and the cloud of the mist, become united; one gives to the other;

And the spirit of the dew has its dwelling-place at the ends of the heaven, and is connected with the repositories of the rain, and its course is in winter and in summer; and its clouds and the clouds of the fog are connected, and one gives to the other.

And the spirit of the dew has its dwelling at the ends of the heaven, and is connected with the chambers of the rain, and its course is in winter and summer: and its clouds and the clouds of the mist are connected, and the one gives to the other.

Daggens ande har sin boning i yttersta gränserna af himmelen i förening med regnets förvaringsrum, och dess fortgång är i vinter och i sommar. Det moln, som frambringas derigenom, och dimmans moln blifva förenade; det ena gifver till det andra;

Daggens ande har sin boning i yttersta gränserna af himmelen i förening med regnets förvaringsrum, och dess fortgång är i vinter och i sommar. Det moln, som frambringas derigenom, och dimmans moln blifva förenade; det ena gifver till det andra;Förra Kapitlet

Parallel Translations
60 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET