Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 60 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
24. - And the angel of peace, who was with me, said, These two monsters are by the power of God prepared to become food,

And the angel of peace, who was with me, said to me: "These two monsters are prepared to be fed, according to the greatness of God, that the punishments from God be not in vain, and sons will be killed with their mothers, and children with their fathers.

- And the angel of peace who was with me said to me: 'These two monsters, prepared conformably to the greatness of God, shall feed;

- Och fredens ängel, som var med mig, sade: Dessa tvenne vidunder äro genom Guds makt tillredde att blifva föda,

Och han, fridens ängel, sade till mig: Dessa tvenne vidunder äro skapade till att utfodras enligt Guds storhet, på det att Guds dom ej må vara förgäfves,** och sönerna skola dödas med sina mödrar och barnen med sina fäder.Previous Chapter

Parallel Translations
60 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET