Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. Shall raise their united voice; shall bless, glorify, praise, and exalt with the spirit of faith, with the spirit of wisdom and patience, with the spirit of mercy, with the spirit of judgment and peace, and with the spirit of benevolence; all shall say with united voice; Blessed is He; and the name of the Lord of spirits shall be blessed for ever and for ever;

and will raise one voice, and will bless, and glorify, and praise, and exalt, in the spirit of faith [fidelity], and in the spirit of wisdom and of patience, and in the spirit of mercy, and in the spirit of judgment and of peace, and in the spirit of goodness, and will all say with one voice; 'Blessed is he, and blessed be the name of the Lord of the spirits, in eternity, and to eternity.'

On that day shall raise one voice, and bless and glorify and exalt in the spirit of faith, and in the spirit of wisdom, and in the spirit of patience, and in the spirit of mercy, and in the spirit of judgement and of peace, and in the spirit of goodness, and shall all say with one voice: "Blessed is He, and may the name of the Lord of Spirits be blessed for ever and ever."

Skola upphöja sin förenade röst, skola välsigna, förherrliga, lofsjunga och förhöja med trons anda, med vishetens och fördragsamhetens anda, med nådens anda, med domens och fredens anda, och med välviljans anda; alla skola säga med förenad röst: välsignad vare Han; och Andarnes Herres namn skall välsignas från evighet till evighet;

skola på den dagen samstämmigt begynna prisa och lofva och berömma och upphöja Gud i trons och vishetens och tålamodets och barmhärtighetens och rättvisans och fridens och godhetens anda och skola alla säga med en röst: Pris vare honom, och lofvadt vare andarnas Herres namn från evighet till evighet!Previous Chapter

Parallel Translations
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET