Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. all, who sleep not, shall bless it in heaven above. All the holy in heaven shall bless it; all the elect who dwell in the garden of life; and every spirit of light, who is capable of blessing, glorifying, exalting, and praising your holy name; and every mortal man, (56) more than the powers of heaven, shall glorify and bless your name for ever and ever.

(56) Every mortal man. Literally, "all of flesh" (Laurence, p. 73).

And all who do not sleep in high heavens will bless him; all his holy ones, who are in heaven, will bless him, and all the chosen, who dwell in the garden of life, and every spirit of light, who is able to bless, and glorify, and exalt, and say: 'Holy,' to thy sacred name, and all flesh, which will exceedingly praise and bless thy name to all eternity.

All who sleep not above in heaven shall bless Him: All the holy ones who are in heaven shall bless Him, And all the elect who dwell in the garden of life: And every spirit of light who is able to bless, and glorify, and extol, and hallow Thy blessed name, And all flesh shall beyond measure glorify and bless Thy name for ever and ever.

alla, som icke sofva, skola välsigna det i himmelen ofvanefter. Alla de helige i himmelen skola välsigna det; alla de utvalde, som bo i lifsens trädgård, och hvarje ljusets ande, som är i stånd att välsigna, förherrliga, upphöja, och lofsjunga ditt heliga namn; och hvarje dödlig menniska skall, jemte himmelens makter, förherrliga och välsigna ditt namn i evighet.

Alla som icke sofva, ofvan i himmelen, skola prisa honom, och alla hans heliga, som äro i himmelen, och alla utvalda, som bo i lifvets lustgård, hvarje ljusets ande, som mäktar prisa och lofva och upphöja och helga ditt heliga namn, och allt kött, som skall öfversvinneligt prisa och lofva ditt namn i evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET