Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. The elect shall begin to dwell with the elect. And these are the measures which shall be given to faith, and which shall strengthen the words of righteousness.

And the chosen will begin and dwell with the chosen, and these measures will be given to faith [fidelity], and will strengthen the word of justice.

The elect shall begin to dwell with the elect, And those are the measures which shall be given to faith And which shall strengthen righteousness.

De utvalde skola begynna att bo med de utvalde. Och dessa äro de mått, hvilka skola gifvas åt tron och hvilka skola stärka rättfärdighetens ord.

De utvalda skola begynna bo hos de utvalda, och dessa mått skola beskäras tron och stadfästa rättvisans ord.Previous Chapter

Parallel Translations
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET