Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. And when he shall lift up his countenance to judge their secret ways in the word of the name of the Lord of spirits, and their progress in the path of the righteous judgment of God most high; They shall all speak with united voice; and bless, glorify, exalt, and praise, in the name of the Lord of spirits.

And when he shall raise his countenance to judge their paths that are secret by the word of the name of the Lord of the spirits, and their path in the way of the just judgment of the highest God, then they will all speak with one voice, and bless, and praise, and exalt, and glorify the name of the Lord of the spirits.

And when he shall lift up his countenance To judge their secret ways according to the word of the name of the Lord of Spirits, And their path according to the way of the righteous judgement of the Lord of Spirits, Then shall they all with one voice speak and bless, And glorify and extol and sanctify the name of the Lord of Spirits.

och då skall han upplyfta sitt ansigte och döma deras heliga vägar genom ordet i Andarnes Herres namn, och deras fortgång på vägen till Guds den aldrahögstes rättfärdiga dom. De skola alla tala med förenad röst och välsigna, förherrliga, upphöja och lofsjunga i Andarnes Herres namn.

Och när han upplyfter sitt anlete för att i andarnas Herres namn och efter den högste Gudens dom döma deras fördolda vägar och deras stigar, så skola de alla samfäldt tala och lofva och prisa och upphöja och berömma andarnas Herres namn.Previous Chapter

Parallel Translations
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET