Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. The Lord of spirits shall remain over them: And with this Son of man shall they dwell, eat, lie down, and rise up, for ever and ever.

1 Thess. 4:17 b

And the Lord of the spirits will dwell over them, and they will dwell with this Son of Man, and will eat and lie down and rise again with him to all eternity.

1 Thess. 4:17 b

And the Lord of Spirits will abide over them, And with that Son of Man shall they eat And lie down and rise up for ever and ever.

1 Thess. 4:17 b

Andarnes Herre skall qvarblifva öfver dem. Och med denna menniskones Son skola de bo, äta, ligga och uppstå i evighet.

1 Tess. 4:17 b

Och andarnas Herre skall bo ibland dem, och med Människosonen skola de bo samman och äta och lägga sig till hvila och stiga upp från evighet till evighet.

1 Tess. 4:17 bPrevious Chapter

Parallel Translations
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET