Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 62 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. In that day shall all the kings, the princes, the exalted, and those who possess the earth, stand up, behold, and perceive, that he is sitting on the throne of his glory; that before him the saints shall be judged in righteousness; And that nothing, which shall be spoken before him, shall be spoken in vain.

Then will stand up on that day all the kings and the powerful and the exalted and those who hold the earth, and will see him and will know that he sits on the throne of his glory, and that the just are judged in justice before him, and that there is no word spoken in vain before him.

And there shall stand up in that day all the kings and the mighty, And the exalted and those who hold the earth, And they shall see and recognize How he sits on the throne of his glory, And righteousness is judged before him, And no lying word is spoken before him.

På den dagen skola alla konungar, furstar, upphöjda och de som besitta jorden uppstå, se och märka, att Han sitter på sin herrlighets thron; att inför Honom de heliga skola dömas i rättfärdighet. Och att ingenting, som talas inför Honom, skall sägas förgäfves.

Och på den dagen skola alla konungar och mäktiga och höga och de som besitta fästet stå och se och erkänna honom, då han sitter på sin härlighets tron, och de rättfärdiga dömas i rättfärdighet och intet fåfängt tal hållas inför honom.Förra Kapitlet

Parallel Translations
62 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET